Banka Koper

O Banki Koper:

Stabilnost, domišljija, humanost in upanje so vrednote, ki nas povezujejo z mednarodno bančno skupino Intesa Sanpaolo, sprejemanje in upoštevanje teh vrednot pa pomeni uresničevanje našega poslanstva.


Kakšna je aktualna ponudba Banke Koper za pravne osebe in zasebnike?

V tem trenutku lahko izbirate med:

Ekskluzivnim paketom ugodnosti za novoustanovljena podjetja, zasebnike, zavode in društva
Posebno ponudbo za člane OZS in OOZ
Ugodno ponudbo za računovodske servise 
Poleg tega lahko izkoristite tudi možnost najema ugodnega Razvojnega kredita Evropske investicijske banke in tudi aktualni Kredit za sončne elektrarne.


Kateri so najaktualnejši produkti, ki jih lahko najamete v Banki Koper?


Kreditna linija na računu terjatev
Kreditna linija na računu terjatev je najnovejši produkt v ponudbi Banke Koper. Preverite, kako lahko 80 % sredstev iz naslova izdane fakture uporabljate takoj. Več o tem… Kreditna linija na računu terjatev je najnovejši produkt v ponudbi Banke Koper. Kreditna linija časovno ni omejena, zato jo lahko, v kolikor dostavljate nove fakture, uporabljate dokler jo potrebujete. Ob dostavi posamezne fakture, banka izvede nakazilo določenega dela sredstev (praviloma je to 80 % vrednosti fakture) na vaš transakcijski račun, s katerim lahko takoj prosto razpolagate. Preostali del sredstev banka razporedi na vaš transakcijski račun ob zapadlosti fakture, ko jo dolžnik poravna na posebni račun terjatev. Preverite, kako lahko 80 % sredstev iz naslova izdane fakture uporabljate takoj. Več o tem…

Kreditna linija na odpoklic

Kreditna linija na odpoklic je namenjena kreditojemalcem, pri katerih je likvidnostno zadolževanje pogosto in se ponavlja iz leta v leto? Več o tem … Kreditna linija na odpoklic je namenjena kreditojemalcem, pri katerih je likvidnostno zadolževanje pogosto in se ponavlja iz leta v leto? Kreditna linija na odpoklic vam zagotavlja stalni vir financiranja vašega tekočega poslovanja. Več o tem … 


Na koga se lahko obrnem v primeru dodatnih vprašanj oz. z namenom sklenitve posla?

S svojimi 54 enotami smo navzoči v vseh pomembnih slovenskih središčih ter tudi v manjših krajih. Na področju Gorenjske delujemo v okviru Poslovne enote Kranj, Agencije Jesenice in Agencije Radovljica.

Z veseljem vas pričakujemo na spodaj opredeljenih kontaktnih naslovih.
  • Poslovna enota Kranj: Likozarjeva 1, 4000 Kranj, telefon: 04 2016-900
  • Agencija Radovljica: Kranjska cesta 18, 4240 Radovljica, telefon: 04 5316 810
  • Agencija Jesenice: Delavska ulica 1, 4270 Jesenice, telefon: 04 5834 780
  • Agencija Globus, Koroška cesta 4, 4000 Kranj,  telefon: 04 2016-920