Mito Kot, univ.dipl.ekon.


je svetovalec, predavatelj in vodja projektov s področja optimizacije poslovanja in uvajanja naprednih informacijskih rešitev za podporo poslovanju. 

Pri vodenju projektov največ pozornosti nameni 3 kritičnem dejavnikom za uspeh projekta:
 • iskanju optimalnih rešitev
 • uvajanju sprememb pri dejanskih uporabnikih rešitev
 • pozitivni učinki projekta

Področje: projektno vodenje Podjetje: M-3K d.o.o. Naslov: Migojnice 13a, 3302 Griže Opis ponudbe:
 • Analiza poslovanja in iskanja kritičnih točk v poslovnih procesih
 • Prirava rešitev za odpravo kritičnih točk poslovanja in načrta uvedbe rešitev
 • Vodenje informacijskih projektov s področja storitev, trgovine, proizvodnje in financ ter računovodstva
 • Vodenje projektov z namenom večje izrabe informacijskih rešitev v podjetjih
 • Uporaba brezplačnih IT rešitev za dvig konkurenčnosti in poslovne uspešnosti
Izobraževanja in delavnice:
 • uporaba naprednih rešitev pri poslovanju
 • upravljanje s časom - Time Management
 • reševanje problemov in projektno vodenje
 • uvajanje sprememb v podjetju in preživeti
 • učinkovita pogajanja in poslovno komuniciranje
Reference:
 • vodja projekta razvoja Centra podjetniških rešitev
 • uvajanje CPR rešitev pri več kot 40 podjetnikih in podjetjih ter več kot 10 računovodskih servisih
 • izvedba preko 100 delavnic iz različnih področij
 • več>>