Urška Trobej

Vodi podjetje, ki se ukvarja z inovativnim vodenjem računovodstva poslovnim subjektom in računovodskim izobraževanjem. Z znanjem in izkušnjami je področje računovodenja razširila na inovativni sistem vodenja računovodstva, ki združuje teorijo in prakso. Tako so v sistem vključeni tudi poslovni subjekti z bogatim podjetniškim znanjem, ki kljub manjšim vložkom v znanje, vodijo svoje računovodstvo sami, na podlagi vzpostavitve ustreznega sistema računovodstva, prilagojenega njihovemu poslovanju. Namen tega sistema je sprotno izobraževanje poslovnih subjektov in implementacija konkretnega znanja v prakso. Področje: računovodstvo Podjetje: Kredeks d.o.o., Naslov: Hraše 33 J, 1216 Smlednik Opis ponudbe:
 • Računovodski seminarji in delavnice – Workshops; so praktično naravnani, kar pomeni, da se lahko znanje takoj uporabi v praksi.
 • »Learning by doing« po izvedbi teoretičnega dela seminarja oz delavnice, sledi vpeljava znanj  konkretno v računovodstvo podjetja.
 • Pomoč pri vzpostavitvi sistema računovodenja .
 • FIT svetovanje (fleksibilni individualni trening), svetovanje po meri.
 • Celotno vodenje računovodstva.
 • Individualne inštrukcije in izobraževanja s področja računovodstva.
Reference:
 • Sam vodim svoje »enostavno« knjigovodstvo – praktična delavnica
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva za vodenje poslovnih knjig samostojnih podjetnikov – praktična delavnica
 • Letno poročilo zasebnika - seminar
 • Obdavčitev zasebnikov in davčni obračun - seminar
 • Osnove računovodstva za podjetnike začetnike - seminar
 • Stroški v podjetju in vpliv na davčno osnovo - seminar