VARSTVO PRI DELU

Datum: 08. April 2013


OOZ Kranj bo v aprilu zopet organizirala seminar iz Varstva pri delu.


Cena:

Cena za naše člane je 25€ + DDV, polna cena pa je 40€ + DDV. Za vplačnike v Sklad za izobraževanje je tečaj brezplačen.

Kotizacijo nakažite na TRR 03126-1000000150, sklic je vaša davčna številka.
Koledar Dogodkov
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
  • vsak torek ob 11-tih v Kranju
  • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.