»UČENJE ZA ŽIVLJENJE« projekt OOZ Kranj in Gimnazije Franceta Prešerna

Datum: 03. April 2017

PODJETNI  ŽE  V  MLADIH  LETIH,  ZAKAJ NE ? 
PODJETNIŠKA SREČANJA NA KRANJSKIH OSNOVNIH ŠOLAH V IZVEDBI GIMNAZIJE FRANCETA PREŠERNA IN OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE KRANJ
OOZ Kranj in Gimnazija FP že tri leta sodelujeta pri uvajanju podjetniških vsebin med osnovnošolce. V ta namen je bilo že izvedenih več oblik podjetniških usposabljanj in srečanj. Mladim skušamo predstaviti pomen znanj in spretnosti, ki niso del šolskega izobraževanja in so pri uspehu v življenju prav tako zelo pomembni.

Vzgajamo predvsem za življenje, saj danes uspejo inovativni in prilagodljivi. Rdeča nit naših aktivnosti je, da v mladih vzpodbujamo in razvijamo podjetnost, samoiniciativnost, kreativnost, inovativnost, etičnost, delavnost, zadovoljstvo po dobro opravljenem delu…

V tem šolskem letu smo projekt zastavili v večjem obsegu oziroma za vse učence 7. in 8. razredov s podporo MO Kranj. Prva šola, ki je v podjetniška usposabljanja vključila vse učence 7. in 8. razredov je bila OŠ Orehek, kjer je bilo vključenih 124 učencev in 16 učiteljev.  

Podjetniška usposabljanja so bila izvedena tudi z učenci OŠ France Prešeren, v nadaljevanju pa bodo potekala na OŠ Matije Čopa.

Na zaključni prireditvi OŠ Orehek dne 3.4.2017 so sponzorji, skupaj z županom MOK Boštjanom Trilarjem, podelili nagrade učencem, ki so bili izbrani kot »podjetniki« z najboljšimi idejami.

 Cena:

 
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
  • vsak torek ob 11-tih v Kranju
  • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.