Cenik posameznih storitev

Cenik računovodskih storitev se uporablja za izvajanje storite v, ki niso vključene v mesečni pavšal.  Vsaki stranki se glede na obseg poslovanja določi tudi višina popusta na ostale računovodske storitve.

Cenik najpogostejših storitev v računovodskem servisu.

Storitev    
Cena brez DDV
 vknjižba v glavno knjigo po preseženem pavšalu 
1,00
 vknjižba v pomožne poslovne knjige
1,00
obračun plače za zaposlenca
30,00
mesečni obračun prispevkov za zasebnika
30,00
mesečni obračun DDV-O
20,00
letna bilanca stanja za zasebnika najmanj
65,00
letni izkaz poslovnega izida za zasebnika najmanj
65,00
napoved davka od dohodkov iz dejavnosti najmanj
135,00
letno poročilo za AJPES najmanj
200,00
letna bilanca stanja za družbe najmanj
100,00
letni izkaz poslovnega izida za družbe najmanj
100,00
izkaz gibanja kapitala najmanj
65,00
 
Cenik urnih postavk se uporablja v primeru opravljanja enkratnih aktivnostih iz določenega področja.

Storitev
Cene brez DDV
Knjiženje v pomožne poslovne knjige
30,00
Knjiženje v glavno knjigo
40,00
Poročanje državnim institucijam
60,00
pojasnila in razkritja k izkazom (urna postavka)
60,00
splošno podjetniško svetovanje za različne potrebe 1 ura
60,00
sodelovanje pri inšpekcijskem in revizijskem pregledu – urna postavka
60,00
računovodsko svetovanje za različne potrebe
70,00
  • "Uporaba CPR storitev mi omogoča kreiranje in pošiljanje računov po klasični pošti iz iPhona!" David Krmpotič,
    Strelovod d.o.o.
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
  • vsak torek ob 11-tih v Kranju
  • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.