CPR - Šola računovodstva

V Centru podjetniških rešitev – CPR organiziramo šolo računovodstva, ki je namenjena vsem, ki se nameravate odločiti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) računovodja / računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode*. Seveda pa je hkrati namenjena tudi vsem tistim, ki bi se želeli samostojno ukvarjati z računovodstvom, vodjem računovodskih servisov in služb,  in zaposlenim v računovodskih servisih.

*Gre za javno veljavno listino, s katero imetnik izkazuje svojo poklicno usposobljenost za vsestransko delo v računovodstvu. Le-to lahko pridobite na podlagi dokazil zbranih v zbirni mapi ali/in preizkusa znanja. Vstopni pogoj za opravljanje izpita je najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba.

V CPR – Šoli računovodstva boste poleg teoretičnega pridobili tudi praktično znanje uporabe računovodskega programa, saj se bodo vaje/naloge/knjiženje izvajale tudi na ustreznem računovodskem programu. Poleg tega boste lahko v času trajanje šole izvajali vaje in uporabljali program za računovodstvo tudi doma in na ta način še utrdili znanje.
Poleg teh razlogov pa vas vabimo v CPR - šolo računovodstva tudi zaradi pridobitve novih, praktičnih znanj. S pomočjo praktičnih primerov in izmenjave mnenj boste prišli do spoznanj, kako bi svoje delo lahko opravljali bolje, hitreje ter bolj učinkovito. 

PROGRAM

UVOD V RAČUNOVODSTVO

 • Razvoj računovodstva skozi zgodovino
 • Funkcije poslovnega sistema
 • Poslovni proces
 • Uporabniki računovodskih informacij
 • Funkcije računovodstva
 • Vrste računovodstev
 • Etika in morala v računovodstvu
 • Pravne podlage računovodenja

IZVAJANJE DEL V RAČUNOVODSTVU IN TOK KNJIGOVODSKIH LISTIN

 • Izvajanje del v računovodstvu
 • Knjigovodske listine
 • Poslovne knjige
 • Računalniško vodenje knjig
 • Računovodski sistem

TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE V RAČUNOVODSTVU

 • Prvine poslovnega procesa
 • Sredstva podjetja
 • Obveznosti do virov sredstev
 • Bilanca stanja
 • Stroški
 • Odhodki
 • Prihodki
 • Poslovni izid
 • Izkaz poslovnega izida

KNJIGOVODSTVO

 • Opredelitev knjigovodstva in povezanost z računovodskimi in upravljalnimi funkcijami
 • Knjigovodski proces
 • Konto – knjigovodski račun
 • Vrste kontov
 • Kontni okvir
 • Knjiženje sprememb na kontih
 • Oblike kontov
 • Pravila dvostavnega knjiženja
 • Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

 • Zaloge materiala in surovin
 • Knjigovodske listine, ki spremljajo material
 • Neposredni stroški nabave
 • Razvid materiala
 • Poraba materiala
 • Primanjkljaj in presežek materiala
 • Zaloga drobnega inventarja

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Načini vodenja zalog blaga v trgovini
 • Trgovinska kalkulacija
 • Nabava in prodaja blaga v skladišču
 • Nabava in prodaja blaga v prodajalni
 • Premiki zaloge blaga iz skladišča v prodajalno

RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE PROIZVODNJE

 • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih
 • Metode vrednotenja poslovnih učinkov

DOLGOROČNA SREDSTAV – OSNOVNA SREDSTVA

 • Opredelitev ključnih pojmov osnovnih sredstev
 • Pridobivanje osnovnih sredstev
 • Prodaja osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije

OBRAČUN PLAČ IN STROŠKOV DELA

 • Pravne podlage za obračun plač
 • Poročanje o stroških dela
 • Obračunski podatki
 • Postopek obračuna plač in nadomestil
 • Obračun potnih stroškov
 • Bonitete zaposlenih
 • Obračun dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
 • Obračun prispevkov s.p.

DAVKI

 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Dohodnina
 • Davek od dohodkov iz dejavnosti
 • Davek na dodano vrednost

PREDAVATELJA 

Urška Trobej, univ. dipl. ekon vodi podjetje, ki se ukvarja z inovativnim vodenjem računovodstva in izobraževanji s področja računovodstva. Letno izvede več seminarjev in izobraževanj s področja računovodstva, davkov in financ.   

Mito Kot, univ. dipl. ekon se z informatiko, prenovo poslovnih procesov in projektnem vodenjem ukvarja že več kot 10 let. Trenutno vodi projekt CPR – Center podjetniških rešitev, v sklopu katerega je izvedel že preko 20 izobraževanj na temo uporabe naprednih informacijskih rešitev pri poslovanju.   

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo znaša 1.150 EUR + DDV ter vključuje gradivo, utrjevanje znanja s CPR rešitvami, pogostitev in osvežilne napitke ter diplomo CPR – Šole računovodstva.  
Nudimo naslednje popuste:

 • 5% za člane OOZ Kranj
 • 10% za člane CPR
 • za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Da pa bi vam vstop v šolo in pridobivanje novega znanja olajšali, vam ponujamo možnost plačila na 4 obrokov:

 • Predplačilo v višini 430,00€ + DDV
 • 4 zaporednih mesečnih obrokov v višini 180,00€ + DDV

LITERATURA

Interno gradivo, kontni okviri, poslovni dogodki in dodatno na zgoščenki (CD-ju).

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

CPR – Šola računovodstva traja predvidoma 3 mesece. V tem obdobju bo izvedenih 25 izobraževanj, skupaj 100 ur. Trajanje posameznega izobraževanja/modula je 4 pedagoških ur. Udeleženci znanje pri določenih modulih utrjujejo še z dodatnimi samostojnimi vajami.

PRIJAVE

Prijavite se lahko na naslednje načine:
Telefon: 04/28 18 310
Fax: 04/28 18 313
E-mail: info@cpr.si

ODJAVE

Zadnji rok za odjavo je 7 dni pred izvedbo programa. V primeru odjave 6 dni ali manj pred pričetkom programa zaračunamo 30 % celotne cene usposabljanja.

 • "Ponudbe za oddajo avtodoma kreiram v CPR-ju in jo pošljem na fax preko spleta.  Ponudbo spremenim v račun z enim klikom!" Mito Kot,
  M-3K d.o.o.
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
 • vsak torek ob 11-tih v Kranju
 • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.