CPR - Šola računovodstva

V Centru podjetniških rešitev – CPR organiziramo šolo računovodstva, ki je namenjena vsem, ki se nameravate odločiti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) računovodja / računovodkinja za majhne družbe, s.p. in zavode*. Seveda pa je hkrati namenjena tudi vsem tistim, ki bi se želeli samostojno ukvarjati z računovodstvom, vodjem računovodskih servisov in služb,  in zaposlenim v računovodskih servisih.

*Gre za javno veljavno listino, s katero imetnik izkazuje svojo poklicno usposobljenost za vsestransko delo v računovodstvu. Le-to lahko pridobite na podlagi dokazil zbranih v zbirni mapi ali/in preizkusa znanja. Vstopni pogoj za opravljanje izpita je najmanj srednja strokovna oziroma srednja splošna izobrazba.

V CPR – Šoli računovodstva boste poleg teoretičnega pridobili tudi praktično znanje uporabe računovodskega programa, saj se bodo vaje/naloge/knjiženje izvajale tudi na ustreznem računovodskem programu. Poleg tega boste lahko v času trajanje šole izvajali vaje in uporabljali program za računovodstvo tudi doma in na ta način še utrdili znanje.
Poleg teh razlogov pa vas vabimo v CPR - šolo računovodstva tudi zaradi pridobitve novih, praktičnih znanj. S pomočjo praktičnih primerov in izmenjave mnenj boste prišli do spoznanj, kako bi svoje delo lahko opravljali bolje, hitreje ter bolj učinkovito. 

PROGRAM

UVOD V RAČUNOVODSTVO

 • Razvoj računovodstva skozi zgodovino
 • Funkcije poslovnega sistema
 • Poslovni proces
 • Uporabniki računovodskih informacij
 • Funkcije računovodstva
 • Vrste računovodstev
 • Etika in morala v računovodstvu
 • Pravne podlage računovodenja

IZVAJANJE DEL V RAČUNOVODSTVU IN TOK KNJIGOVODSKIH LISTIN

 • Izvajanje del v računovodstvu
 • Knjigovodske listine
 • Poslovne knjige
 • Računalniško vodenje knjig
 • Računovodski sistem

TEMELJNE EKONOMSKE KATEGORIJE V RAČUNOVODSTVU

 • Prvine poslovnega procesa
 • Sredstva podjetja
 • Obveznosti do virov sredstev
 • Bilanca stanja
 • Stroški
 • Odhodki
 • Prihodki
 • Poslovni izid
 • Izkaz poslovnega izida

KNJIGOVODSTVO

 • Opredelitev knjigovodstva in povezanost z računovodskimi in upravljalnimi funkcijami
 • Knjigovodski proces
 • Konto – knjigovodski račun
 • Vrste kontov
 • Kontni okvir
 • Knjiženje sprememb na kontih
 • Oblike kontov
 • Pravila dvostavnega knjiženja
 • Razlike med enostavnim in dvostavnim knjigovodstvom

MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

 • Zaloge materiala in surovin
 • Knjigovodske listine, ki spremljajo material
 • Neposredni stroški nabave
 • Razvid materiala
 • Poraba materiala
 • Primanjkljaj in presežek materiala
 • Zaloga drobnega inventarja

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKE ORGANIZACIJE

 • Načini vodenja zalog blaga v trgovini
 • Trgovinska kalkulacija
 • Nabava in prodaja blaga v skladišču
 • Nabava in prodaja blaga v prodajalni
 • Premiki zaloge blaga iz skladišča v prodajalno

RAČUNOVODSKO SPREMLJANJE PROIZVODNJE

 • Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih in nosilcih
 • Metode vrednotenja poslovnih učinkov

DOLGOROČNA SREDSTAV – OSNOVNA SREDSTVA

 • Opredelitev ključnih pojmov osnovnih sredstev
 • Pridobivanje osnovnih sredstev
 • Prodaja osnovnih sredstev
 • Obračun amortizacije

OBRAČUN PLAČ IN STROŠKOV DELA

 • Pravne podlage za obračun plač
 • Poročanje o stroških dela
 • Obračunski podatki
 • Postopek obračuna plač in nadomestil
 • Obračun potnih stroškov
 • Bonitete zaposlenih
 • Obračun dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
 • Obračun prispevkov s.p.

DAVKI

 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Dohodnina
 • Davek od dohodkov iz dejavnosti
 • Davek na dodano vrednost

PREDAVATELJA 

Urška Trobej, univ. dipl. ekon vodi podjetje, ki se ukvarja z inovativnim vodenjem računovodstva in izobraževanji s področja računovodstva. Letno izvede več seminarjev in izobraževanj s področja računovodstva, davkov in financ.   

Mito Kot, univ. dipl. ekon se z informatiko, prenovo poslovnih procesov in projektnem vodenjem ukvarja že več kot 10 let. Trenutno vodi projekt CPR – Center podjetniških rešitev, v sklopu katerega je izvedel že preko 20 izobraževanj na temo uporabe naprednih informacijskih rešitev pri poslovanju.   

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo znaša 1.150 EUR + DDV ter vključuje gradivo, utrjevanje znanja s CPR rešitvami, pogostitev in osvežilne napitke ter diplomo CPR – Šole računovodstva.  
Nudimo naslednje popuste:

 • 5% za člane OOZ Kranj
 • 10% za člane CPR
 • za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popust.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Da pa bi vam vstop v šolo in pridobivanje novega znanja olajšali, vam ponujamo možnost plačila na 4 obrokov:

 • Predplačilo v višini 430,00€ + DDV
 • 4 zaporednih mesečnih obrokov v višini 180,00€ + DDV

LITERATURA

Interno gradivo, kontni okviri, poslovni dogodki in dodatno na zgoščenki (CD-ju).

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

CPR – Šola računovodstva traja predvidoma 3 mesece. V tem obdobju bo izvedenih 25 izobraževanj, skupaj 100 ur. Trajanje posameznega izobraževanja/modula je 4 pedagoških ur. Udeleženci znanje pri določenih modulih utrjujejo še z dodatnimi samostojnimi vajami.

PRIJAVE

Prijavite se lahko na naslednje načine:
Telefon: 04/28 18 310
Fax: 04/28 18 313
E-mail: info@cpr.si

ODJAVE

Zadnji rok za odjavo je 7 dni pred izvedbo programa. V primeru odjave 6 dni ali manj pred pričetkom programa zaračunamo 30 % celotne cene usposabljanja.

 • "Uporaba CPR storitev mi omogoča kreiranje in pošiljanje računov po klasični pošti iz iPhona!" David Krmpotič,
  Strelovod d.o.o.
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
 • vsak torek ob 11-tih v Kranju
 • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.