Varnost strojev

V letu 2006 je bila v Evropski Uniji uvedena nova evropska direktiva o strojih (2006/42/ES), katero so morale države članice uvesti v svojo zakonodajo najkasneje do 29. junija 2008. Tako so z dnem 29.12.2009 v Sloveniji začela veljati nova določila (Pravilnik o varnosti strojev), ki so usklajena  s to direktivo.

Kaj določa direktiva o varnosti strojev?
Direktiva določa obveznosti proizvajalcev in vseh ostalih, ki stroje vgrajujejo, spreminjajo, vzdržujejo, pregledujejo, preskušajo, prodajajo, itd., da upoštevajo bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, ki jih določa direktiva in harmonizirani standardi.

Na koga se direktiva nanaša?
  1. Na proizvajalce strojev: načrtovanje, konstruiranje, razvijanje in prodaja strojev. Na uvoznike, zakonite zastopnike proizvajalcev strojev izven EU , prodajalce, serviserje, vzdrževalce.
  2. Na uporabnike strojev v proizvodnih procesih v industriji in obrti, na gradbiščih, v kmetijstvu, gozdarstvu …
  3. Na izvajalce nadzora: zagotavljanje varnosti proizvodov in storitev na trgu, varovanje okolja, zanesljivost objektov, varnost in zdravje pri delu.
Priročnik varnost strojev, mag. Milana Srne
15.07.2009 je izšel nov priročnik priznanega strokovnjaka mag. Milana Srne v katerem je podrobno predstavljena nova evropska direktiva o strojih in Pravilnik o varnosti strojev.

Kaj je v novem priročniku?
  • Primerjava stara - nova direktiva
  • Ocenjevanje tveganja za stroje
  • Pravilnik o varnosti strojev
  • Novi standardi za varnost strojev
  • Zahteve za delno dokončane stroje
Redna cena priročnika: 65 EUR + DDV

CPR popust: 30%

CPR  cena priročnika: 45,50 EUR + DDV


Priročnik lahko naročite preko elektronske pošte info@cpr.si
ali na telefon 04/28 18 310


DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
  • vsak torek ob 11-tih v Kranju
  • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.