Spremenjena zakonodaja s 1.1.2013:
pavšalna obdavčitev, dopolnjena dohodninska lestvica in olajšave, dohodki iz prostovoljnega dela, najemnine in dohodki iz kapitala, elektronski računi v sistemu DDV, spremenjene klavzule na računih, sprememba davčnih izvršb, kateri davčni dolžniki se bodo javno objavljali, prenos s.p. na naslednika...

Zaradi dobrega odziva in tudi pozitivnih informacij glede izvedbe CPR - šole računovodstva, smo se odločili, da bomo šolo organizirali ponovno.

Več informacij se nahaja na tem mestu.
Zbiramo še zadnje prijave za tečaje tujih jezikov.
Zbornica bo 25. septembra 2012 ob 10. uri organizirala seminar o učinkoviti izterjavi dolgov. Seminar bo v učilnici OOZ Kranj.
Pred poletjem še zadnjič organiziramo tečaj z VPD.
Koledar Dogodkov
DAVČNI IN PRAVNI NASVETI
Davčno svetovanje ob sredah po predhodni najavi (Podjetniški center Kranj, II. nadstropje desno - učilnica).

Pravno svetovanje vsak torek od 15. do 16. ure, predhodna najava po telefonu 04/2330-935.

Delovno - pravno svetovanje - po predhodni najavi.


INTERNETNE URICE
Organiziramo brezplačne internetne urice:
  • vsak torek ob 11-tih v Kranju
  • vsako sredo ob 12-tih v Ljubljani

Internetne urice potekajo v spoščenem ozračju in so namenjene vsem, ki jih zanima internet in njegova uporaba v poslovne namene.  Vsebina se prilagaja glede na vaše želje in trenutne trende na področju interneta.